NIDA.pl
poniedziałek, 21.01.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Aktualności
Aktualności
Projekt Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznych
Od 1 września 2010 Fundacja "NIDA" rozpoczyna realizację projektu Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej


                              


Informujemy, że od 1 września 2010r. rozpoczynamy realizację projektu OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW EKONOMII SPOŁECZNYCH, który obejmował będzie cztery powiaty województwa warmińsko-mazurskiego: nidzicki, działdowski, szczycieński oraz nowomiejski. Projekt realizowany będzie w partnerstwie Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA (lider projektu), Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka, Działdowska Agencja Rozwoju oraz Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny.

Celem projektu jest pomoc podmiotom ekonomii społecznej, przedsiębiorstwom społecznym, organizacjom pozarządowym i osobom zainteresowanym działaniami i zatrudnieniem w sektorze ekonomii społecznej, które potrzebują profesjonalnego, kompleksowego wsparcia doradczego, informacyjnego, szkoleniowego i finansowego w zakresie rozwijania przedsięwzięć ekonomii społecznej.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

- osoby bezrobotne, społecznie wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym zainteresowane działaniem i podjęciem zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej

- rolników, którzy posiadają niewielkie areały ziemi oraz rolnicy członkowie rodzin wielodzietnych

- pracowników podmiotów ekonomii społecznej

W ramach projektu odbędą się szkolenia dla liderów przedsiębiorstw społecznych, doradztwo indywidualne i grupowe w zakresie podstawowych informacji dotyczących przedsiębiorstw społecznych, świadczone będą usługi finansowe (pożyczki i poręczenia) dla tworzonych i działających przedsiębiorstw społecznych, usługi informacyjne i eksperckie w zakresie instrumentów i finansowania zewnętrznego przedsiębiorstw społecznych, usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej. Otwarty także zostanie Punkt Informacyjny Ekonomii Społecznej,, w ramach którego upowszechniana będzie literatura, czasopisma i opracowania na temat ekonomii społecznej.

W trakcie realizacji odbędą się także targi ekonomii społecznej, wydany zostanie katalog przedsiębiorstw społecznych oraz film edukacyjny prezentujący przykłady wdrażania w ramach projektu inicjatyw  z zakresu przedsiębiorstw społecznych.

W ramach projektu utworzona zostanie strona internetowa, gdzie znajdą się szczegółowe informacje dotyczące realizacji poszczególnych działań, na którą zapraszamy wkrótce.

Projekt OWIES realizowany jest w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

                 

pełna lista aktualności
ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface