NIDA.pl
poniedziałek, 21.01.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Aktualności
Aktualności
POMOC DLA ZWALNIANYCH


POMOC DLA ZWLANIANYCH

 

28 września 2012 r. Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Olsztynie rozpoczęło realizację projektu Pomoc dla zwalnianych”.

Projekt zakłada wsparcie dla:

 osób zwolnionych, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie  dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,

 znajdujących się w okresie wypowiedzenia z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących do wyboru dwie ścieżki wsparcia:

 

Szkolenia zawodowe mające na celu podjęcie zatrudnienia dla 18 osób obejmujące:  wsparcie psychologiczne i zawodowe: kształtowanie pozytywnego myślenia, zaradności, adaptacji w nowym środowisku i zadaniach, diagnoza profilu psychologiczno-zawodowego.  szkolenia zawodowe: tematyka i miejsce ustalane indywidualnie według wskazań doradcy zawodowego.  pośrednictwo pracy i staże dla 12 osób: pomoc w znalezieniu zatrudnienia; 6-miesięczne staże /max 1.500,- za m-c/ zgodnie z odbytym szkoleniem dla osób z brakiem doświadczenia zawodowego, w tym utworzonych w firmach w ramach projektu.

 stypendium szkoleniowe dla 12 osób: przyznawane na okres odbywania szkolenia /max 900,- zł za m-c/ przez 3 m-ce.

 

Wsparcie inwestycyjne: przyznanie środków finansowych dla 46 osób w celu uruchomienia nowych firm. Wsparcie obejmuje:

 wsparcie psychologiczne i zawodowe - kształtowanie pozytywnego myślenia, zaradności, adaptacji w nowym środowisku i zadaniach, diagnoza profilu psychologiczno-zawodowego.  szkolenie ABC biznesu: podstawy marketingu, prawo, podatki, ZUS, prowadzenie działalności, wypełnianie wniosków o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe,

 proste działania informacyjne o podstawowych zasadach zakładania firmy.

 doradztwo grupowe i indywidualne: sporządzanie biznes planów, analizy finansowej i wniosku o dotację inwestycyjną.

 dotacje inwestycyjną do 40.000,- zł: na wyposażenie zakładu pracy w środki i narzędzia pracy niezbędne do uruchomienia firmy /średnio 37.000,- na firmę/.

 wsparcie pomostowe podstawowe: 1.500,-/m-c przez 6 m-c na bieżące obligatoryjne wydatki nowo założonej firmy.

 wsparcie pomostowe przedłużone: 1.500,-/m-c przez kolejne 6 m-c dla 24 osób.

 doradztwo specjalistyczne służące efektywnemu wykorzystaniu dotacji zgodnie ze zdiagnozowaną potrzebą.

 warsztaty dla uczestników z rozliczania dotacji inwestycyjnej.

 

Udział w projekcie mogą brać osoby zamieszkałe wyłącznie na terenie miast i powiatów:

·         Bartoszyce,

·         Kętrzyn,

·         Lidzbark Warmiński,

·         Mrągowo,

·         Szczytno,

·         Nidzica,

·       Olsztyn.

 

Rekrutacja do udziału w projekcie odbywać się będzie w dwóch turach:

·         I tura od 20.11.2012- 03.12.2012 r.,

·         II tura kwiecień-maj 2013 r.(dokładne terminy rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie www.pomocdlazwalnianych.pl) 

 

Preferowane są  kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach i 50+. Na etapie rekrutacji przeprowadzone będzie badanie predyspozycji przedsiębiorczych do prowadzenia firmy i rozmowa biznesowa pozwalająca na wybór optymalnych kandydatów dających gwarancje prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby zrekrutowane, które w wyniku oceny biznes planu nie dostaną dotacji inwestycyjnej mogą brać udział w szkoleniach zawodowych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych:

www.pomocdlazwalnianych.pl Serdecznie zapraszamy!

 

 

Biuro Projektu:

Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług

10-548 Olsztyn, ul. Mickiewicza 3

Koordynator: Monika Choroszewska

tel. 89-672-36-62

e-mail: m.choroszewska@zphiu.olsztyn.pl

czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00

 

Punkty Rekrutacyjne:

czynne wyłącznie w okresie rekrutacji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” 13-100 Nidzica, ul. Rzemieślnicza 3 tel. 89 625 36 51

 

Cech Rzemiosł Różnych 11-700 Mrągowo, ul. Brzozowa 18 Kontakt: Magdalena Hibner tel. 89 741 16 37 e-mail: crr-zp@sprint.com.pl

 

Warmińsko Mazurski Związek Pracodawców w Bartoszycach 11-200 Bartoszyce, ul. Grota Radeckiego 1, pok. 8

Tel. 882 839 133

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie 11-400 Kętrzyn, ul. Bolesława Limanowskiego 1 tel. 89 752 55 40

 

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Dębowa 8 tel. 89 767 33 39

 

Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie 12-100 Szczytno, ul. Ogrodowa 17 tel. 89 624 32 87

 

 

pełna lista aktualności
ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface