NIDA.pl
poniedziałek, 21.01.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Aktualności
Aktualności
Zapytania ofertowe na usługi szkoleniowe/doradcze


Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w związku z realizacją projektu pt. „Ośrodek Wspierania  Ekonomii Społecznej w Nidzicy” w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; poddziałania 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej,  zaprasza do złożenia oferty dotyczącej:

 

* wyboru wykonawcy usługi szkoleniowej:

 

Akademia Przedsiębiorczości Społecznej

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

(kod CPV usługi szkoleniowe: 80500000-9)

36 dni szkoleniowych x 8 godzin dla 120 osób (3 szkolenia 2 dniowe dla 6 grup 20 osobowych)

Razem 288 godzin szkoleń w terminach ustalonych przez strony zgodnie z harmonogramem projektu (od podpisania umowy do czerwca 2015 r.)

Grupa docelowa: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, rolnicy), przedstawiciele i pracownicy Podmiotów Ekonomii Społecznej, osoby zainteresowane działaniem w sektorze Ekonomii Społecznej.

Tematyka szkoleń zostanie szczegółowo uzgodniona między stronami w programach szkoleniowych dotycząca następujących obszarów: aspekty prawne, zarządzanie, marketing, PR, księgowość, źródła finansowania PES. 

 

Zapytanie ofertowe

Formularz zgłoszeniowy

 

 

* wyboru wykonawcy usługi najmu sal szkoleniowych, usługi hotelarskiej, usługi restauracyjnej

 

 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

(kody CPV: usługi najmu sal szkoleniowych: 702200009

usługi hotelarskie: 55100000-01

usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków: 55300000-3

 

W RAMACH WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH:

Wykonawca zapewni salę szkoleniową na 18 szkoleń 2-dniowych (razem 36 dni szkoleniowych po 8 godz. każde) wyposażoną w flipchart z papierem i mazakami lub tablicę sucho ścieralną oraz  ekran do projekcji. Sale muszą pomieścić każdorazowo do 22 osób w ustawieniu przy stołach lub krzesłach z pulpitami. Zamawiający planuje przeprowadzić szkolenia dla 6 grup {po 3 szkolenia 2-dniowe dla każdej grupy} .

 

Zapytanie ofertowe

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej

 

* wyboru wykonawcy usługi doradczej - doradztwo podstawowe

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

(kod CPV usługi doradcze w zakresie rozwoju: 73220000-0)

1750 godzin doradztwa podstawowego dla 700 osób z zakresu podstawowych informacji o ekonomii społecznej, diagnozy potrzeb klientów i możliwości podejmowania przez nich inicjatyw w zakresie ekonomii społecznej, ewentualne skierowanie na podstawie diagnozy do doradcy specjalistycznego. Doradztwo ma być świadczone indywidualnie oraz grupowo w punktach filialnych w powiecie działdowskim, nidzickim, nowomiejskim, szczycieńskim-1 punkt w każdym powiecie min w siedzibie NFR Nida. Doradcom świadczącym usługi poza punktami filialnymi zwracane będą koszty dojazdu do beneficjentów. 

 

Zapytanie ofertowe

Formularz zgłoszeniowy

 

 

* wyboru wykonawcy usługi doradczej - doradztwo specjalistyczne

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

(kod CPV usługi doradcze w zakresie rozwoju: 73220000-0)

2000 godzin doradztwa specjalistycznego dla 250 osób z zakresu ekonomii społecznej, prawa, księgowości, marketingu, zarządzania, pisania biznesplanu, zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw społecznych. Doradztwo ma być świadczone indywidualnie oraz grupowo w punktach filialnych w powiecie działdowskim, nidzickim, nowomiejskim, szczycieńskim-1 punkt w każdym powiecie min w siedzibie NFR Nida. Doradcom świadczącym usługi poza punktami filialnymi zwracane będą koszty dojazdu do beneficjentów. 

 

Zapytanie ofertowe

Formularz zgłoszeniowy

 


 

Promocja Projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

 

* wyboru wykonawcy ulotek promocyjnych

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

(kod CPV: 79810000- Usługi drukowania
79820000-8 Usługi związane z drukowaniem)

- nakład ulotek: 1600 szt
- format ulotki: A4 (możliwa zmiana formatu po uzgodnieniu z Zamawiającym)
- sposób wykonania druku: dowolny (zaakceptowany przez Zamawiającego)
- rodzaj i gramatura papieru: dostosowana do zastosowanego sposobu druku
- przygotowanie wydruku próbnego (min. 5 szt ulotek) przed wykonaniem całego zamówienia
- realizacja zamówienia do 6 dni od zlecenia druku przez Zamawiającego
- dostarczenie zrealizowanego zamówienia w terminie i pod adres wskazany przez Zamawiającego.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz zgłoszeniowy

pełna lista aktualności
ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface