NIDA.pl
poniedziałek, 21.01.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Aktualności
Aktualności
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej


Nidzicka Fundacja Rozwoju  „NIDA”  pierwszego września 2012r.  rozpoczęła realizację projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy, który jest kontynuacją projektu realizowane w latach 09.2010-08.2012 pt. Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej. Obszar realizacji projektu to powiaty: działdowski, nowomiejski, nidzicki i szczycieński. Projekt adresowany jest do osób  wykluczony i zagrożonych wykluczeniem społecznym, przedstawicieli i pracowników Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej, którzy są zainteresowani podjęciem działań w sektorze Ekonomii Społecznej, podjęciem zatrudnienia w sektorze Ekonomii Społecznej oraz założeniem Przedsiębiorstw Społecznych. W ramach projektu oferujemy szkolenia, warsztaty oraz doradztwo (podstawowe, specjalistyczne) nt. zakładania i funkcjonowania Przedsiębiorstw Społecznych a także usług dla Przedsiębiorstw Społecznych w zakresie prawa, marketingu, księgowości.

Do projektu zapraszamy również Organizacje Pozarządowe, które zainteresowane są ekonomizacją swojej działalności (działalność odpłatna statutowa lub zarejestrowanie odpłatnej działalności statutowej).

Więcej informacji nt. projektu OWES dostępne będzie w najbliższym czasie.

Projekt OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

pełna lista aktualności
ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface