NIDA.pl
poniedziałek, 21.01.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Aktualności
Aktualności
MARÓZ 2008
MARÓZ 2008 - DZIEDZICTWO KULTUROWE
VII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH


MARÓZ 2008 - DZIEDZICTWO KULTUROWE

Co roku, od siedmiu lat, w maju w Marózie koło Waplewa (woj. warmińsko-mazurskie) spotykają się przedstawiciele lokalnych organizacji działających we wsiach lub małych miasteczkach. Spotkania są okazją do poszerzenia umiejętności zarządzania organizacją, poznania sprawdzonych i dobrych projektów rozwoju lokalnego, uzyskania informacji o możliwościach finansowania nowych inicjatyw oraz nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń.

Tematem spotkania będzie:

DZIEDZICTWO KULTUROWE - Celem spotkania jest podkreślenie znaczenia dziedzictwa kulturowego wsi dla jakości życia społeczeństwa. Przekazanie uczestnikom informacji na temat narzędzi (wiedzy i umiejętności) i informacji na temat środków finansowych, umożliwiających realizację projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego wsi. Ale także określenie nowych funkcji dziedzictwa kulturowego i zdobycie dla nich akceptacji społecznej. W spotkaniu mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, których działalność związana jest z zachowanie dziedzictwa kulturowego. Zasady naboru zostaną ogłoszone w końcu stycznia.

TEMATY WIODĄCE

 • KRAJOBRAZ
  przyroda, budowle i architektura, infrastruktura, organizacja przestrzeni
 • JĘZYK I HISTORIA MIEJSCA
  język, lokalne nazwy, znani mieszkańcy, historia miejsca, dziedzictwo kulturowe byłych mieszkańcach tych ziem 
 • MUZYKA
  taniec, pieśni
 • ZWYCZAJE
  zwyczaje rodzinne i międzysąsiedzkie, lokalne współistnienie różnych kultur (pogranicze, masowa migracja), zaginione kultury
 • SPOŁECZNE ŻYCIE WSI
  historia organizacji wiejskich
 • PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW
  metodyka przygotowania projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego wsi
 • WYTWÓRCZOŚĆ WIEJSKA
  rzemiosło, tradycyjne zawody i umiejętności, które zostaną zaprezentowane w czasie tzw JARMARKU 

WARSZTATY - W czasie spotkania uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w warsztatach. Możliwe będzie przeprowadzenie od 20 do 30 różnych warsztatów. Prowadzącymi będą eksperci lub praktycy, którzy zrealizowali podobne projekty.
Spotkania  w Marózie są zawsze znakomitą okazją do lepszego zrozumienia zachodzących obecnie procesów oraz do wymiany pomysłów i doświadczeń pomiędzy najbardziej aktywnymi mieszkańcami wsi, którzy w coraz większym stopniu starają się wziąć  dotyczące ich sprawy w swoje własne ręce.

 

ANKIETA FORMULARZE ZGŁOSZENIA, WNIOSKÓW i OŚWIADCZEŃ

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do dnia 12 kwietnia 2008!!!!!!!

Wszystkie formularze są plikami *.doc (MS Word). I w tej postaci powinny być odesłane mailem do organizatorów (maroz@nida.pl). Formularze, ktore wymagają ręcznego podpisu przeysłamy pocztą na adres: Fundacja Rozwoju NIDA, 13-100 Nidzica, Plac Wolności 1. Z dopiskiem Maróz 2008. FORMULARZE PRZESYŁAMY RAZEM W JEDNEJ PRZESYŁCE.

Zgłoszenie do udziału w VII Spotkaniu

Organizacje, które otrzymały od organizatorów zaproszenie wpisują numer Ankiety podany na w liście. Organizacje, które nie otrzymały zaproszenia, a również chcą uczestniczyć w spotkaniu pole to zostawiają puste. Należy przesłać mailem i podpisane pocztą.

Informacje o organizacji Formularz zawiera dane o organizacji, udziale w poprzednich spotkaniach i ewentualnej prezentacji swojej działalności w czasie spotkania. Przesyłamy wyłącznie mailem.

Informacje o uczestnikach
  

Przesyłamy wyłącznie mailem.
Wybór warsztatów Formularz wyboru warsztatów. Wypełnia każdy z uczetników osobno. Przesyłamy wyłącznie mailem.
Wniosek o sfinansownie udziału Wniosek organizacji o sfinansowanie udziału swoich przedstawicieli w Spotkaniu. Należy przesłać mailem i podpisane pocztą.
Oświadczenie o pokryciu kosztów Oświadczenie wypełniają, wraz z danymi do faktury, wyłącznie osoby, lub organizacje, które nie ubiegają się o pokrycie kosztów noclegów i wyżywienia. Należy przesłać mailem i podpisane pocztą.
Rezerwacja noclegów i posiłków Wniosek o rezerwację noclegów, posiłków i dojazdów. Należy przesłać mailem i podpisane pocztą.
Zgłoszenie udziału w Jarmarku Wypełniają te organizacje, które chcą zaprezentować się w czasie Jarmarku, lub wziąść udział w konkursie "PIEROGARNIA 2008". Zgłoszenie jest w formularzu "Zgłoszenie" Należy przesłać mailem i podpisane pocztą.

W roku 2008 spotykamy się 15 - 17 maja. (harmonogram) 

    

pełna lista aktualności
ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface