NIDA.pl
poniedziałek, 21.01.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Aktualności
Aktualności
Spotkanie w Marózie 2012 - ważne informacje


 

Szanowni Państwo

Poniżej kilka informacji dotyczących XI Ogólnopolskiego Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie:

1. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w Spotkaniu jest dokonanie opłaty w wysokości 35,00zł do dnia 15 kwietnia 2012 r. na konto PeKaO S.A. o/Działdowo nr:

45 1240 5338 1111 0010 4126 4794 (posiadcz rachunku: Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA", 13-100 Nidzica, ul. Rzemieślnicza 3).

W treści przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko osoby, za którą jest dokonywana wpłata.

Osoby, które nie wniosą opłaty w wyżej wymienionej wysokości zostaną usunięte z listy zakwalifikowanych. W dniu 30 kwietnia 2012 r. zostanie opublikowana ostateczna lista osób zakwalifikowanych, czyli tych które wniosły opłatę.

W przypadku rezygnacji z udziału w Spotkaniu opłata nie podlega zwrotowi.

Jeśli chcecie Państwo otrzymać fakturę za dokonaną opłatę, prosimy o kontakt mailowy
i telefoniczny do dnia 15 kwietnia 2012 r. (Faktura będzie wystawiana po dokonaniu opłaty).

 

2. Niewniesienie opłaty do 15 kwietnia 2012 r. zostanie  potraktowane jako automatyczna rezygnacja z udziału w Spotkaniu. Osoby, które wniosą opłatę, a mimo to z przyczyn losowych chciałyby zrezygnować z udziału, powinny zawiadomić o tym organizatorów do dnia  12 maja 2012 r., INACZEJ ZOSTANĄ OBCIĄŻONE KOSZTAMI zakwaterowania i wyżywienia Spotkania w WYSOKOŚCI 388,00zł

 

3. Osoby, które po wniesieniu opłaty z przyczyn losowych nie mogą przyjechać na Spotkanie, mają możliwość zgłoszenia na to miejsce innej osoby z tej samej organizacji -  prosimy o mail (podanie danych osobowych osoby rezygnującej oraz proponowanej osoby, na adres maroz2012@nida.pl) do dnia 12 maja 2012 r. W przypadku przesłania takiej informacji po 12 maja 2012 r. nie będzie możliwości naniesienia zmian (nazwisko i imię uczestnika) na listach obecności, identyfikatorach i innych dokumentach Spotkania. Osoba z tej samej organizacji zgłoszona w zastępstwie nie musi płacić dodatkowych 35,00zł.

 

4. Informujemy także, iż uczestnicy będą zakwaterowani w dwóch ośrodkach:

w WDW Warmia - http://www.wdwwarmia.com.pl/baza.html oraz  w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym   SYRENKA  - http://www.syrenka.olsztynek.com.pl/kontakt.html. Pokoje w pawilonach oraz domkach  są 2, 3 i 4 osobowe. Fundacja NIDA nie zajmuje się przydzielaniem osób do pokoi, ponieważ to ośrodki będą kwaterowały uczestników  według kolejności zgłaszania się do recepcji. Fundacja Nida będzie dokonywała podziału jedynie na dwa w/w ośrodki. Informacje o zakwaterowaniu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA, a także zostaną wysłane mailem bezpośrednio do każdego uczestnika. Na początku maja dostaniecie Państwo również maile z informacją o uczestnictwie w Jarmarku.

 

5. Bardzo prosimy o regularne odwiedzanie strony Fundacji NIDA www.nida.pl oraz www.witrynawiejska.org.pl w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Spotkania, m.in. program Spotkania oraz godziny odjazdów autokarów ze stacji PKP Waplewo do Ośrodka WDW Warmia w Marózie.

 

6. Koszty podróży uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Zapewniamy jedynie dojazd z Dworca PKP Waplewo do WDW Warmia w Marózie.

 

7. Zajęcia będą odbywały się zarówno w Ośrodku WDW Warmia  i jak i w Ośrodku Syrenka.

 

8. Obiady oraz kolacje w formie ogniska oraz przerwy kawowe będą miały miejsce
w Ośrodku WDW Warmia, śniadanie natomiast  w miejscu zakwaterowania.

 

Uwaga dotyczy osób zakwalifikowanych, ale które nie uzyskały refundacji kosztów:

Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania Państwa do udziału w Spotkaniu jest dokonanie  opłaty w wysokości 388,00zł (w tym 35zł opłata rekrutacyjna). Udział Państwa nie zostanie zrefundowany, ponieważ zgłosiliście się Państwo jako przedstawiciele instytucji/administracji publicznej.

Wyżej wymienioną opłatę należy dokonać do dnia 20 kwietnia 2012 r. na konto PeKaO S.A. o/Działdowo nr: 45 1240 5338 1111 0010 4126 4794.

W treści przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko osoby, za którą jest dokonywana wpłata.

Osoby, które nie wniosą opłaty zostaną usunięte z listy zakwalifikowanych. W dniu 30 kwietnia 2012 r. zostanie opublikowana ostateczna lista osób zakwalifikowanych, czyli tych, które wniosły opłatę.

W przypadku rezygnacji z udziału w Spotkaniu i powiadomienia o tym organizatorów mailowo i telefonicznie do dnia 12 maja 2012 r. opłata podlega zwrotowi po potrąceniu 35,00zł opłaty rekrutacyjnej. Jeśli do dnia 12 maja 2012 r. nie zawiadomią Państwo
o rezygnacji i nie zgłoszą osoby na zastępstwo, a mimo to nie stawią się na Spotkaniu, wniesiona kwota 388,00zł nie zostanie zwrócona.

Jeśli chcecie Państwo otrzymać fakturę za dokonaną opłatę, prosimy o kontakt mailowy
i telefoniczny do dnia 15 kwietnia 2012 r.

Jeżeli nie możecie Państwo przyjechać, jest możliwość zgłoszenia na to miejsce innej osoby
z tej samej organizacji -  prosimy o mail (podanie danych osobowych osoby rezygnującej oraz proponowanej osoby, na adres maroz2012@nida.pl) do dnia 12 maja 2012r.

W przypadku przesłania takiej informacji po 12 maja 2012 r. nie będzie możliwości naniesienia zmian (nazwisko i imię uczestnika) na listach obecności, identyfikatorach i innych dokumentach Spotkania.

 

 

pełna lista aktualności
ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface