NIDA.pl
poniedziałek, 21.01.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Aktualności
Aktualności
Rozliczenie otrzymanych środków w ramach projektu „Własny biznes – sposób na życie”


Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” informuje, iż w celu rozliczenia otrzymanego wsparcia w ramach projektu „Własny biznes – sposób na życie” należy złożyć następujące dokumenty:

 

Dokumenty wymagane do rozliczenia otrzymanych środków:

 

       1.Wniosek Beneficjenta Pomocy o płatność końcową

           

            (do pobrania)

       

       2.Zestawienie dokumentów zakupu

(do pobrania)

3.Załącznik do faktury/rachunku/umowy kupna-sprzedaży

      (do pobrania)

 4.Kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń   lub wykonanie prac, w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane - kopie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem ich miejsca składowania.

       (do pobrania)

5.Kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej.

6.Kopie wyciągów bankowych z rachunku przedsiębiorcy lub przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności, kopie dokumentów zapłat gotówkowych.

7.Kopie innych dokumentów potwierdzających prawidłową realizację inwestycji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji.

8.Oświadczenia dotyczące zakupu używanych środków trwałych.

           1 (do pobrania)

           2 (do pobrania)

 

pełna lista aktualności
ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface