NIDA.pl
poniedziałek, 21.01.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / O Fundacji
O Fundacji

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA rozpoczęła działalność w 1994r. (rejestracja w Sądzie Rejonowym w Warszawie w dniu 08.04.1994r. Nr 4148). Fundacja NIDA jest organizacją pozarządową nie związaną z żadną partią polityczną, działającą na zasadzie non for profit. Terenem bezpośredniej działalności jest powiat nidzicki oraz region Warmii i Mazur.

Nidzicka Fundcja Rozwoju NIDA posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością nr 284/SZJ/2006 według normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie świadczenia usług informacyjnych oraz finansowych - udzielanie poręczeń. 

NIP: 745-10-00-827

KRS: 0000057487

REGON: 510252072

CELE STATUTOWE FUNDACJI:

 • wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości,
 • tworzenie warunków dla rozwoju turystyki,
 • wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz zmniejszania bezrobocia i rozwoju gospodarczego,
 • wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji, kultury, ochrony środowiska, ochrony zabytków i rozwoju gospodarczego,
 • upowszechnianie i wspieranie inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej.

SWOJE CELE FUNDACJA REALIZUJE PRZY POMOCY NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁAŃ:

 • udzielanie poręczeń kredytów bankowych i pożyczek,
 • udzielanie mikropożyczek
 • doradztwo ekonomiczne i prawne,
 • szkolenia, konferencje i seminaria,
 • organizacja targów i wystaw,
 • wydawnictwa promocyjne i reklamowe,
 • organizację i obsługę kontaktów zagranicznych władz samorządowych i przedsiębiorców,
 • obsługę programów pomocowych Unii Europejskiej oraz innych programów funduszy i fundacji krajowych i zagranicznych,
 • pomoc gminom i organizacjom pozarządowym w przygotowaniu aplikacji do programów Unii Europejskiej.
 • rozdzielanie funduszy na cele edukacyjne, kulturalne, ochrony środowiska, ochrony zabytków i rozwoju gospodarczego.
 • organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji i wyjazdów studyjnych
 • wydawanie książek i biuletynów związanych z działalnością Fundacji

ZARZĄD FUNDACJI

RADA FUNDACJI

STATUT

 

ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface