NIDA.pl
sobota, 23.02.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Programy / Fundusze Pożyczkowe / linia PARP
linia PARP

Fundusz Pożyczkowy linia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Dla kogo

Fundusz udziela pożyczek wyłącznie mikro i małym przedsiębiorcom mającym swoją siedzibę na terenie powiatu nidzickiego. 

Przeznaczenie pożyczki

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczki przeznaczone  na inwestycje, tworzenie nowych miejsc pracy, restrukturyzację.

Warunki udzielenia pożyczki

Maksymalna łączna kwota udzielonych pożyczek jednemu podmiotowi gospodarczemu może stanowić równowartość w walucie polskiej 7.500 EURO (przeliczenia dokonuje się według średniego kursu wymiany NBP z dnia podjęcia decyzji o finansowaniu).

Pożyczki mogą być udzielone na okres do 36 miesięcy.

Dopuszczalny okres karencji nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Wysokość oprocentowania pożyczki równa jest wysokości stopy referencyjnej, określanej przez Komisję Europejską.

Fundusz pobiera prowizję za udzielenie pożyczki w wysokości 1% wartości pożyczki.

Zabezpieczenie pożyczki

Zabezpieczenia pożyczki stanowią formy zabezpieczeń dopuszczalne przez kodeks cywilny, prawo wekslowe i przyjęte do stosowania przez Nidzicki Fundusz Pożyczkowy.

 

 

 

 

 

Regulamin

Wniosek o pożyczkę

Upoważnienie przedsiębiorcy

Upoważnienie konsumenta

ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface