NIDA.pl
sobota, 23.02.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Programy / WŁASNY BIZNES - SPOSÓB NA ŻYCIE II (Działanie 6.2) / Pliki do pobrania
Pliki do pobrania

 
W związku z możliwym problemem z otwarciem plików PDF, zalecamy korzystanie z przeglądarki Internet Explorer.
 

Lista dokumentów do pobrania

REGULAMIN PROJEKTU Własny biznes - sposób na życie II.pdf 
FORMULARZ KWALIFIKACYJNY.doc 
Wzór Karty oceny Formularza kwalifikacyjnego.pdf 
Wzór Karty oceny merytorycznej Formularza kwalifikacyjnego.p 
Zał. 1 Wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwest 
Zał. 2 Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomo 
Zał. 3 Wzór umowy na świadczenie usług szkoleniowo - doradcz 
Zał. 4 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwesty 
Zał. 5 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomost 
Zał. 6 Wzór umowy na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomos 
Zał. 7 Wzór biznes planu.doc 
Zał. 8 Szczególowe zestawienie zakupionych towarów i usług.d 
Zał. 9 Harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji.doc 
Zał. 10 Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.doc 
Zał. 11 Wzór oświadczenia o niekorzystaniu z pomocy de minim 
Zał. 12 Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de m 
Zał. 13 Wzór oświadczenia o niekaralności za przestępstwa sk 
Zał. 14 Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy dotyc 
Zał. 15 Wzór oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gosp 
Zał. 16 Wzór oświadczenia o niepozostawaniu w stosunku pracy 
Zał. 17 Wzór Karty oceny formalnej wniosku Beneficjenta pomo 
Zał. 18 wzór Karty oceny merytorycznej wniosku Beneficjenta 
Zał. 19 Deklaracja bezstronności i poufności.pdf 
Zał. 20 Wspólne stanowisko członków KOW.pdf 
Zał. 21 Formularz informacji do pomocy de minimis.doc 
Zał. 22 Wzór oświadczenia o nie pozostawaniu wspólnikiem.doc 
Zał. 23 Wzór oświadczenia o nieprzekroczeniu kwoty pomocy de 
Zał. 24 Wzór oświadczenia o zamiarze zarejestrowania dzialal 
Zał. 25 Wzór oświadczenia o nieuczestniczeniu w innym projek 
Zał. 26 Wzór oświadczenia o niedokonaniu zmiany statusu na r 
Zał. 27 Wzór oświadczenia o podjęciu działalności w sektorze 

Zał. 28 Wzór oświadczenia o statusie na rynku pracy.doc 

 
ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface