NIDA.pl
sobota, 23.02.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Programy / Fundusze Poręczeniowe / linia RPO WiM
linia RPO WiM

 

Fundusz Poręczeniowy linia Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

 

Dla kogo

Poręczenie uzyskać może mikro, mały lub średni przedsiębiorca (w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. z 2007r. Nr 155 poz. 1095, z późn. zm.), mający siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, istniejący lub dopiero rozpoczynający działalność gospodarczą.

Przeznaczenie poręczenia

Zabezpieczenie finansowania udzielonego przez instytucje finansujące (banki, fundusze pożyczkowe).

Warunki udzielenia poręczenia

Poręczenie obejmować może maksymalnie 70% wartości zabezpieczanego finansowania, przy czym maksymalne poręczenie nie może przekroczyć 300.000zł

Zabezpieczenie poręczenia

Zabezpieczeniem poręczenia jest weksel in blanco wystawiony przez poręczeniobiorcę.

 

Fundusz Poręczeniowy – linia RPO jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1:Przedsiębiorczość, Działanie 1.2 Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu, Poddziałanie 1.2.2 Fundusze poręczeniowe i  pożyczkowe.

 

Regulamin

Wniosek o poręczenie (wersja dla drukarek kolorowych)

Wniosek o poręczenie (wersja dla drukarek monochromatycznych)

Akceptacja regulaminu

Oświadczenie

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis (wersja dla drukarek kolorowych)

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis (wersja dla drukarek monochromatycznych)

Oświadczenie o uzyskaniu pomocy publicznej (wersja dla drukarek kolorowych)

Oświadczenie o uzyskaniu pomocy publicznej (wersja dla drukarek monochromotycznych)

Oświadczenie o uzyskaniu pomocy publicznej lub innej pomocy publicznej w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych dotyczących inwestycji określonej we wniosku o udzielenie pomocy de minimis (wersja dla drukarek kolorowych)

Oświadczenie o uzyskaniu pomocy publicznej lub innej pomocy publicznej w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych dotyczących inwestycji określonej we wniosku o udzielenie pomocy de minimis (wersja dla drukarek monochromatycznych)

Upoważnienie przedsiębiorcy

Upoważnienie konsumenta

Wzór umowy o poręczenie

ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface